streda 23. apríla 2008

Tangie Baxter CT Guest Member

Ďalšia novinka :-) Tangie Baxter ma pozvala na 3 mesiace do svojho CT Teamu, takže od apríla do júna budem hosťovať aj u
Tangie Baxter Designs.

Pripájam 2 LO z jej kitov.

Big news :-) Tangie Baxter invited me to her CT team for 3 months, so from april to june I am a guest for
Tangie Baxter Designs.

I add 2 LOs from her designs.

ANGEL

credit:

Tangie Baxter Designs
everything from
Perennial Paperie kit available at Tangie Baxter Designs


Once upon a time

credit:

Tangie Baxter Designs

everything from
Perennial Paperie kit available at Tangie Baxter Designs

except
pixies from Pixies available at Tangie Baxter Designs
rhinestone flowers and dragonfly from Bright Bling Spring available at Tangie Baxter Designs
sunflower, heart, pin, papervine, gem from Timeless Masters kit available at Tangie Baxter Designs
longleaf from Forest Floor: Wintage Foliage available at Tangie Baxter Designs

font
Arial


pondelok 14. apríla 2008

LOs for Sunshine girls

Dnes pridávam 3 LO pre Sunshine girls. Dve sú z kitu od Franzisky Altmann a jedno od Shawn Hardley.

Today I add 3 LOs for Sunshine girls. Two are from a kit from Franziska Altamann and one from Shawn Hardley.

Always look


credit:

Franziska Altmann (Sunshine Girl)
everything from Springtide fresh kit

font
Freestyle script


Blue eyed boy

credit:

Franziska Altmann (Sunshine Girl)
everything from Springtide fresh kit
except

Elegant WordArt by Bethany
wordart Blue eyed boy


Blue eyed girl

credit:

Shawn Hardley
(Sunshine Girl)
everything from Spring Pop kit

except
Elegant WordArt by Bethany
wordart Blue eyed girl

font
Freestyle script


utorok 1. apríla 2008

Sunshine Sweetie

Nedávno som sa prihlásila na CT Call pre Sunsihe Girls a vybrali ma, takže som sa stala Sunshine Sweet.
Majú spoločný blog, kde sú informácie o Sunshine Girls a prebiehajú tam challenges. Pri príležitosti spustenia spolupráce vytvorili spoločný kit pod názvom Walking on Sunshine a práve s neho som vytvorila 2 LO, ktoré dnes prikladám.

Spomenutý kit Walking on Sunshine obsahuje 80 papierov a viac ako 280 elementov. Je možné ho kúpiť u Sunshine Girls, viac info na ich
blogu
.


Lately I applyed for a CT Call for Sunsihe Girls and they decided for me, so now I am a Sunshine Sweet.
They have their own blog, where you can find information about Sunshine Girls and their challanges. They created their common collaboriation kit called Walking on Sunshine and from this kit I created 2 LOs, that I add today. The mentioned kit Walking on Sunshine includes 80 papers and over 280 elements. It is available by Sunshine Girls, more inforamtion on their blog blog.

Tu je náhľad na kit/Here is the kit preview:Tu sú moje 2 LO z tohto kitu/Here are 2 LOs from this kit:


credit:

Sunshine Studio Scraps @ sunshinestudioscraps.com/blog
everything from Walking On Sunshine MEGA Collab Collection

credit:

Sunshine Studio Scraps @ sunshinestudioscraps.com/blog
everything from Walking On Sunshine MEGA Collab Collection

 

blogger templates | Make Money Online